ไม้คิวสนุกเกอร์ ยี่ห้อรอนนี่ โอ ซัลลิแวน รุ่น 2Pce
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกาเหนือ
 • ข้อต่อแบบ ZIP LOK ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ
 • ปลายไม้ย้อมสีดำ
 • เชื่อมต่อกันอย่างสวยงาม

  RSS.100 /RSS.150 /
  RSS.200 /RSS.250 /RSS.350
 
ไม้คิวสนุกเกอร์ ยี่ห้อรอนนี่ โอ ซัลลิแวน รุ่น 3Pce
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว + ส่วนสำหรับต่อให้ยาวขึ้น
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกาเหนือ
 • ข้อต่อแบบ ZIP LOK ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ
 • ไม้เพอร์เพิลฮาร์ท TP-200
 • ย้อมสีดำด้วยมะเกลือ TP-300
 • ฝังเลี่ยมลายเบิร์ดส์อาย
 • บรรจุในกระบอกพีวีซี

  TP.200/ TP.300
 
ไม้คิวพูล/สนุกเกอร์ ยี่ห้อรอนนี่ โอ ซัลลิแวน
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกาเหนือ ทำด้วยไม้แอช
 • ข้อต่อแบบ Brass ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ

  RSP.1000 /RSP.3000
 
ไม้คิวสนุกเกอร์แบบ 2 ชิ้น
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกาเหนือ ทำด้วยไม้แอช
 • ข้อต่อแบบ Brass ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ

  JWS.100 / JWS.200 /JWS.250 /JWS.300
 
ไม้คิวสนุกเกอร์แบบ 2 ชิ้น
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว + ส่วนสำหรับต่อให ้ยาวขึ้น
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกาเหนือ ทำด้วยไม้แอช
 • ข้อต่อแบบ ZIP LOK ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ
 • ปลายไม้ย้อมสีดำด้วยมะเกลือ 4 จุด JW.700
 • ปลายไม้ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง TP-100 ฝังเลี่ยมลายเบิร์ดส์อาย
 • บรรจุในกระบอกพีวีซี

  JW.700 /TP.100
 
ไม้คิวพูล/สนุกเกอร์แบบ 2 ชิ้น
 • ปลายไม้ 9.5 มิลลิเมตร
 • ความยาว 57 นิ้ว
 • ด้ามคุณภาพสูงจากอเมริกา เหนือทำด้วยไม้แอช
 • ข้อต่อแบบ Brass ที่ออกแบบเพื่อความแม่นยำ

  JW.1000 /JW.2000 /JW.3000
หน้า1.2.3
** พวกเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อระดับโลก
6811,MC, Everest, Champion,Double flag
และอีกมากมายด้วยราคาที่เหมาะสม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
คลิกที่นี่..